logotype

Alla har något litet extra, något speciellt som inte finns med i kravspecifikationen men som vi tar med oss in i jobbet.

Det här är mitt lilla extra

  • Jag kan jobba med både teknik och människor och förstå dem lika bra.
  • Jag har djup kunskap om mångfaldsaspekter och jämställdshetarbete i tekniska miljöer.
  • Jag tänker okonventionellt och kan tillföra perspektiv som går på tvärs mot gängse uppfattningar vilket driver utveckling.
  • Jag har förmågan att omsätta vaga idéer och visioner - mina egna eller andras - i kraftfulla beskrivningar visuellt och i text.
  • Jag kan sammanfatta diskussionsprocesser begripligt och driva frågor vidare mot nästa steg.
  • Jag har en livs- och arbetslivserfarenhet som gör att jag kan se helheter och sammanhang samtidigt som jag är nyfiken och har lätt för att lära nytt.